Hệ thống văn bản

Thông tư 17/2019/TT-BGTVT

Ngày 03/5/2019 của Bộ GTVT ban hành khung giá vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa

Thông tư 51/2018/TT-BGTVT

Ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải...

Thông tư số 14/2018/TT-BGTVT

Ngày 03/4/2018 của Bộ GTVT sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ GTVT...

Thông tư 10/2018/TT-BGTVT

Ngày 14/3/2018 của Bộ GTVT quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

Thông tư 04/2018/TT-BGTVT

Ngày 23/1/2018 của Bộ GTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không.

Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT

Thông tư ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT...

Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT

Thông thư ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh, hàng không thay...

Thông tư 27/2017/TT-BGTVT

Đây là 2 thông tư quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và bồi thường ứng trước không hoàn lại...