Giới thiệu

Các cảng hàng không khu vực miền Nam

Cảng hàng không Liên Khương

Cảng hàng không Liên Khương (tên giao dịch quốc tế: Lien Khuong Airport; code ICAO: VVDL; code IATA: DLI) nằm ở tọa...

Cảng hàng không Cần Thơ

Cảng hàng không Cần Thơ (tên giao dịch quốc tế: Can Tho International Airport; code ICAO: VVCT; code IATA: VCA) nằm...

Cảng hàng không Rạch Giá

Cảng hàng không Rạch Giá (tên giao dịch quốc tế: Rach Gia Airport; code ICAO: VVRG; code IATA: VKG) thuộc địa phận...

Cảng hàng không Cà Mau

Cảng hàng không Cà Mau (tên giao dịch quốc tế: Ca Mau Airport; code ICAO: VVCM; code IATA: CAH) nằm ở phía đông thành...

Cảng hàng không Phú Quốc

Cảng hàng không Phú Quốc (tên giao dịch quốc tế: Phu Quoc Airport; code ICAO: VVPQ; code IATA: PQC) nằm trên tọa độ...

Cảng hàng không Côn Đảo

Cảng hàng không Côn Sơn (tên giao dịch quốc tế: Con Son Airport; code ICAO: VVCS; code IATA: VCS) nằm tại phía Bắc –...