Giới thiệu

Xem tất cả

Hệ thống văn bản

Thông tư 27/2017/TT-BGTVT

Đây là 2 thông tư quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Thủ tục hành chính (TTHC)