ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN NAM LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023-2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN NAM

LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023-2028

 

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Công đoàn cơ sở Cảng vụ hàng không miền Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang quyết tâm ra sức khôi phục lại sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, quyết tâm tăng tốc phát triển kinh tế, ổn định xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo; Đảng bộ Cảng vụ HKMN chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội CĐCS Cảng vụ HKMN lần thứ V có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và rút ra những kinh nghiệm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV; kiểm điểm vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành CĐCS khóa IV; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của hoạt động Công đoàn trong 5 năm tới; đồng thời bầu ra Ban chấp hành CĐCS khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn cấp trên tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Cục Hàng không Việt Nam, đồng chí Phạm Công Mão - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam và 50 đại biểu là Công đoàn viên CĐCS Cảng vụ HKMN từ 08 đơn vị Đại diện Cảng vụ HKMN về tham dự Đại hội.

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Chủ tịch CĐCS Cảng vụ HKMN phát biểu thông qua Chương trình Đại hội (Ảnh: Thành Tân).

Tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành CĐCS đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: Công đoàn phải thường xuyên quan tâm đến sự ổn định biên chế, tổ chức, thu nhập của người lao động, gần gũi, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của quần chúng để có thể giải thích kịp thời thỏa đáng cho người lao động; Hoạt động của Công đoàn phải quán triệt, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy - Ban Thường vụ, Đảng ủy Cảng vụ và Công đoàn cấp trên, nắm vững Nghị quyết, Chương trình kế hoạch của Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ HKMN đồng thời kết hợp với tình hình thực tế của đơn vị để đưa ra kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp;  Luôn quan tâm, chỉ đạo nâng cao tính chủ động trong hoạt động của các Tổ công đoàn và đông đảo đoàn viên; đổi mới hình thức tập hợp đoàn viên; tranh thủ sự hỗ trợ tạo điều kiện của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy, chính quyền đơn vị về cả vật chất và tinh thần; Đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước và công tác Thi đua khen thưởng, pháthuy sáng kiến trong lao động, nêu gương, nhân điển hình tiên tiến và động viên quan tâm kịp thời đến chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC,NLĐ trong Cảng vụ HKMN.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam đến tham dự và chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Thành Tân).

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn Cục HKVN đã ghi nhận những đóng góp, những mặt mạnh và thiếu sót của Ban chấp hành CĐCS khóa IV,  đồng thời đề nghị Ban chấp hành CĐCS khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 cần tiếp tục quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của Đoàn viên; Lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn; Đẩy mạnh thực hiện tốt chức năng là đại diện cho người lao động, chủ động tham gia vào công tác quản lý ở Cảng vụ, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Thực hiện dân chủ, bằng việc chủ động triển khai tốt Hội nghị của CB,VC,NLĐ hàng năm; quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm, quý, tháng của Cảng vụ đến 100% CB,VC,NLĐ, vận động CB,VC,NLĐ  tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị chung của Cảng vụ.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Cục HKVN thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Bộ GTVT trao Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Cảng vụ HKMN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 (Ảnh: Phước Vĩnh).

Đại hội  cũng đã bầu ra 09 đồng chí tham gia Ban chấp hành CĐCS khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 và 16 đồng chí tham dự Hội nghị công đoàn cấp trên (Hội nghị Công đoàn Cục HKVN).

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam chúc mừng Ban chấp hành CĐCS  khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt.

 

NCT