HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CHO CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI

Ngày 24/10/2023, Cảng vụ hàng không miền Nam (HKMN) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng cho các Hãng hàng không hoạt động tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nhằm tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật cho các Hãng hàng không về các lĩnh vực An ninh hàng không, An toàn hàng không, Vận tải và chất lượng dịch vụ hàng không, Quản lý cảng hàng không, sân bay và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

 

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Cảng vụ HKMN phát biểu khai mạc hội nghị

 

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là Cảng hàng không có sản lượng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa đứng đầu cả nước, có gần 60 Hãng hàng không đang hoạt động (06 hãng trong nước), với tần suất khai thác mỗi ngày khoảng 750 chuyến bay, sản lượng khoảng 130.000 hành khách, 1.400 tấn hàng hóa. Tuy nhiên, công tác cập nhật, tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đặc biệt các quy định mới ban hành của các Hãng hàng không còn hạn chế. Với vai trò là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại các cảng hàng không khu vực miền Nam, Cảng vụ HKMN đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, trong đó yêu cầu lãnh đạo các phòng chức năng tập trung trình bày, giới thiệu về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng cho các đại biểu tham dự hội nghị, như: Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hàng không…đặc biệt là Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HKDD được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021; đồng thời, trao đổi, giải đáp kịp thời các ý kiến của Đại diện hãng hàng không liên quan đến nội dung văn bản pháp luật tuyên truyền, phổ biến.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự và hưởng ứng nhiệt tình, nghiêm túc của đại diện các hãng hàng không hoạt động tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Thông qua Hội nghị, Cảng vụ HKMN đã hỗ trợ các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng, tạo hành lang pháp lý an toàn hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh theo quy định pháp luật. Hội nghị cũng là cơ hội để Cảng vụ HKMN lắng nghe các ý kiến đóng góp, thắc mắc liên quan đến quá trình thực tiễn áp dụng pháp luật của các hãng hàng không, từ đó tổng hợp, báo cáo, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 

Ông Đào Duy Dương, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra triển khai các văn bản QPPL về xử phạt XPH

 

Ông Nguyễn Phước Vĩnh – Phó phòng Giám sát An ninh HK triển khai các văn bản QPPL về An ninh HK

 

Ông Vũ Đức Thịnh - Phó phòng Giám sát An toàn HK triển khai các văn bản QPPL về An toàn HK

 

 

Ông Trần Văn Hoạch – Trưởng phòng Giám sát Chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

triển khai các văn bản QPPL về Chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không