Hệ thống văn bản

Thông tư 27/2017/TT-BGTVT

  • : 0038
  • : 13.08.2019
Ngày ban hành: 17.09.2017

Nội dung toàn văn:

Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.
 
File đính kèm
  • Dạng file: pdf
  • Dung lượng: 408.09 Kb

 

Nội dung toàn văn: Tải ngay