Hệ thống văn bản

Thông tư 13/2019/TT-BGTVT

Ngày 29/3/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình ANHK và kiểm soát chất lượng ANHK Việt Nam

Thông tư 17/2019/TT-BGTVT

Ngày 03/5/2019 của Bộ GTVT ban hành khung giá vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa