Hệ thống văn bản

Thông tư 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP ngày 08/4/2016

  • : 0036
  • : 13.08.2019
Quy định về phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng.
 
Ngày ban hành: 22.02.2017
  • Nội dung toàn văn: Quy định về phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng
  • File đính kèm
  • Dạng file: pdf
  • Dung lượng: 1.01 Mb
Nội dung toàn văn: Tải ngay