Hệ thống văn bản

Thông tư 10/2018/TT-BGTVT

  • : 0042
  • : 14.08.2019
Ngày 14/3/2018 của Bộ GTVT quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không.
 
  • Ngày ban hành: 03.04.2018
  • File đính kèm
  • Dạng file: pdf
  • Dung lượng: 517.61 Kb
Nội dung toàn văn: Tải ngay