Hệ thống văn bản

Thông tư số 14/2018/TT-BGTVT

  • : 0043
  • : 14.08.2019
Ngày 03/4/2018 của Bộ GTVT sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ GTVT ban hành quy chế An toàn HK dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
  • Ngày ban hành: 16.04.2018
  • File đính kèm
  • Dạng file: pdf
    Dung lượng: 98.11 Kb
Nội dung toàn văn: Tải ngay