Thông báo về việc tham dự phỏng vấn đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, đợt xét tuyển viên chức năm 2020

Ngày 25/9/2020, Cảng vụ hàng không miền Nam có thông báo số 1370/TB-CVMN về việc tham dự phỏng vấn đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, đợt xét tuyển viên chức năm 2020.

Tải thông báo