Tăng cường chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm tại Cảng vụ hàng không

Thực hiện Công văn số 44/CĐ-CHK ngày 16/3/2018 của Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) về việc tăng cường chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), an toàn giao thông (ATGT) và an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tại các cơ quan, đơn vị, Công đoàn cơ sở Cảng vụ hàng không miền Nam đã triển khai nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phát hành công văn chỉ đạo các Công đoàn bộ phận trực thuộc thực hiện một số nội dung:

  • Tăng cường công tác, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động về ATVSLĐ, ATGT, ATVSTP , tuyên truyền thực hiện Luật ATVSLĐ bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; tập trung vào các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, dễ xảy ra cháy nổ.
    - Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác huấn luyện về ATVSLĐ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
  • Tổ chức phát động phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo vệ sinh lao động “ trong toàn cơ quan Cảng vụ.

Viên chức cảng vụ HKMN kiểm tra ATLĐ theo kế hoạch

Viên chức cảng vụ HKMN kiểm tra ATLĐ theo kế hoạch

 2. Kết hợp, phát động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động áp dụng phương pháp giáo dục dựa trên sự tham gia của mọi người - Participating Action Oriented Training (PAOT).Đây là phương pháp định hướng, gơi ý cho các cá nhân, đơn vị tự nhận ra cách làm cho bàn làm việc của mình, văn phòng đơn vị ngày càng thêm sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp hơn, dựa vào phương pháp vừa học vừa làm mà không hề áp đặt hay bắt buộc phải thực hiện. Các đơn vị chủ động nhận dạng những vấn đề ưu tiên của chính đơn vị, đồng thời tìm ra phương pháp phù hợp để tổ chức vận hành đơn vị bằng cách sử dụng nguồn nhân lực, vật lực sẵn có.

Tự trang bị kho, sắp xếp lại khu vực làm việc, để đồ dùng ngang tầm tay, ghi nhãn mác và cách sử dụng lên các công cụ dụng cụ; lắp đặt hệ thống bàn làm việc, hệ thống máy tính gọn gàng, bảo đảm an toàn, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả…

3. Thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ, ATGT và ATVSTP do đ/c Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Cảng vụ HKMN làm Tổ trưởng cùng với đại diện của các Công đoàn bộ phận làm thành viên để kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ, ATGT và ATVSTP tại đơn vị.

NCT