Biểu Mẫu Mới
  Công khai NSNN - CV47015.05.2019
  Chi thi 05 Ban Chap hanh TW Dang04.03.2019
  TBKQXTVCD22018-729.01.2019
  TBKQXTVCD22018-629.01.2019
  TBKQXTVCD22018-529.01.2019
  TBKQXTVCD22018-429.01.2019
  TBKQXTVCD22018-329.01.2019
  TBKQXTVCD22018-229.01.2019
  TBKQXTVCD22018-129.01.2019
  TBKQXTVCD22018-029.01.2019
Lịch
Tháng Năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Tin tức » Văn Hóa An Toàn HK 21.05.2019 05:22
Cảng vụ hàng không miền Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn Hàng không” giai đoạn 2014-2020
10.04.2014 15:26

Căn cứ quyết định số 01/QĐ-CHK ngày 02/01/2014 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động nâng cao nhận thức về Văn hóa An toàn hàng không giai đoạn 2014-2020; Cảng vụ hàng không miền Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn Hàng không” giai đoạn 2014-2020 số 208/KH-CMVN ngày 18/3/2014 của Cảng vụ hàng không miền Nam.

Mục đích:
- Phát triển văn hóa an toàn hàng không thành một ý thức tự giác, lương tâm, trách nhiệm của mọi người tham gia hoạt động hàng không dân dụng.
- Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, hiểu biết pháp luật của cán bộ, viên chức Cảng vụ hàng không miền Nam.
- Nâng cao nhận thức của nhân dân về an toàn hàng không; phát huy vai trò của người dân trong xây dựng và bảo đảm an toàn hàng không.

Yêu cầu:
- Tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, bằng những công việc cụ thể, thiết thực, tránh phô trương, hình thức; khen thưởng kịp thời để động viên các tập thể và chá nhân tham gia.
- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn Thanh niên Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho các hoạt động trong Cuộc vận động “Nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn Hàng không” giai đoạn 2014-2020 của Cảng vụ hàng không miền Nam.
- Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn hàng không và trực tiếp tham gia đảm bảo an toàn hàng không gắn với tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Thanh niên với Cuộc vận động nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn hàng không” trên các địa bàn Cảng hàng không, sân bay thuộc thẩm quyền quản lý của Cảng vụ hàng không miền Nam, góp phần giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn hàng không.

Nội dung năm Văn hóa an toàn Hàng không và giải pháp: (tải
đây)

II. NỘI DUNG VĂN HÓA AN TOÀN HÀNG KHÔNG
1. Nhận thức về văn hóa an toàn Hàng không
- Tự hào và phát huy truyền thống lịch sử của ngành;
- Đối với ngành hàng không, một tai nạn là quá nhiều;
- Không tự mãn, chủ quan, không thoả hiệp về an toàn hàng không vì bất kỳ lý do gì;
- Bảo đảm an toàn hàng không là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống;
- Ý thức trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an toàn hàng không trước hết phải từ tất cả các cấp lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị;
- Không có vi phạm an toàn nào là vi phạm nhỏ, lỗi nhỏ cũng dẫn đến tai nạn thảm khốc;
- Khuyến khích báo cáo tự nguyện về an toàn hàng không;
2. Nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ của cán bộ, nhân viên, người lao động ngành hàng không
- Bảo đảm an toàn là điều kiện tối cao trong mọi hoạt động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Loại bỏ mọi tư tưởng, hành động quan liêu trong công việc; nghiêm túc thực hiện đúng đúng quy trình, thủ tục, nội quy, quy định trong công việc; chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc, công tác theo quy định; cải tiến lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; phấn đấu giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với thời gian theo quy định; giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân, đồng nghiệp tận tình, chu đáo và thân thiện; không để hồ sơ trễ hẹn; không gây khó khăn, phiền hà; không vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm.
- Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức, viên chức gắn với công việc của ngành, cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc thực hiện, kịp thời phát hiện và xử lý những hạn chế, thiếu sót, những thông tin phản ảnh không tốt có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;
- Tổ chức phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen thưởng kịp thời.
3. Tầm quan trọng của công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để nâng cao ý thức cộng đồng về an toàn hàng không
- Hiểu và tự nguyện thực hiện các nội quy, quy định của pháp luật và của Ngành hàng không dân dụng về an toàn Hàng không, trên cơ sở đó tuyên truyền, phổ biến cho người thân, đồng nghiệp, bạn bè… nghiêm túc, tự giác thực hiện các quy định về an toàn Hàng không.
- Có ý thức, chủ động cung cấp các thông tin nhằm bảo đảm an toàn Hàng không cho nhà chức trách và các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ Hàng không theo quy định;
- Chủ động xây dựng, góp ý, đề xuất các giải pháp, ý tưởng nhằm tăng cường, củng cố hệ thống quy định, nội quy về an toàn Hàng không và ý thức của người sử dụng dịch vụ nói riêng và toàn dân nói chung trong việc giữ gìn, bảo đảm an toàn Hàng không.

III. GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung văn hóa an toàn hàng không, kiến thức pháp luật về an toàn hàng không trong Cảng vụ hàng không miền Nam.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung văn hóa an toàn hàng không, kiến thức pháp luật về an toàn hàng không cho cộng đồng xã hội; đổi mới triệt để hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức; kết hợp giữa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền trực quan; tuyên truyền phổ biến thông qua công tác thanh tra, kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn hàng không; xử lý vụ việc, vi phạm; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an toàn hàng không; tổ chức cuộc vận động đóng góp ý tưởng, sáng kiến của nhân dân góp phần bảo đảm an toàn hàng không.
3. Lấy thanh niên làm nòng cốt cho phong trào xây dựng văn hóa an toàn hàng không trong toàn ngành; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về an toàn hàng không cho thanh niên.
4. Xây dựng nội dung, tổ chức tuyên truyền phổ biến, ký cam kết việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn hàng không cho cộng đồng khu vực cảng hàng không sân bay.

IV. CHỦ ĐỀ TRỌNG TÂM CỦA CÁC NĂM
Năm 2014: Tuổi trẻ Hàng không Việt Nam xung kích trong việc xây dựng Văn hóa an toàn Hàng không (các hoạt động trọng tâm trong Phụ lục kèm theo).
Năm 2015: Trách nhiệm của Nhà chức trách Hàng không trong việc xay dựng Văn hóa an toàn Hàng không.
Năm 2016: Trách nhiệm của Người khai thác Cảng hàng không sân bay trong việc xây dựng Văn hóa an toàn Hàng không.
Năm 2017: Trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong việc xây dựng Văn hóa an toàn Hàng không.
Năm 2018: Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải Hàng không trong việc xây dựng Văn hóa an toàn Hàng không.
Năm 2019: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về Văn hóa an toàn Hàng không.
Năm 2020: Văn hóa an toàn Hàng không- yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Cuộc vận động nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không giai đoạn 2014-2020” của Cảng vụ hàng không miền Nam: ( Tải về )

Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn Hàng không” Giai đoạn 2014 – 2020 của Cảng vụ hàng không miền Nam: ( Tải về ) Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Đăng ký nhận tin
Email của bạn

Định dạng tin

Bài Viết mới
Hội nghị cán bộ viên chức - Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN NAM LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN NAM
Tổ chức thành công khóa huấn luyện về công nhận và giám sát nhà khai thác nước ngoài tại Cảng vụ hàng không miền Nam
Hội nghị cán bộ, viên chức, tổng kết công tác năm 2013, triển khai công tác năm 2014 và kỷ niệm 05 năm thành lập Cảng vụ hàng không miền Nam
Xuân 2014
Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Cảng vụ hàng không miền Nam hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5/2013 - 31/5/2013)
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC - TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng làm việc với Cảng vụ hàng không miền Nam
Tổ chức khóa học “Quản lý khủng hoảng an ninh hàng không” tại Cảng vụ hàng không miền Nam
Tổ chức khóa học “Luật Hàng không dân dụng quốc tế” tại Cảng vụ hàng không miền Nam
Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam tiếp Giám đốc Văn phòng ICAO khu vực châu Á – Thái Bình Dương
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2011
Cảng vụ hàng không miền Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, tổng kết công tác năm 2011 và đón nhận các danh hiệu vinh dự của Nhà nước

Thời gian mở trang: 0.075 giây. Số lần truy cập CSDL: 12
Cảng vụ hàng không miền Nam - ĐC: Cảng HK Quốc tế Tân Sơn Nhất, Q.TB, Tp.HCM - ĐT: 028.38485383 - Fax: 028.35470409 - Email: vp@saa.gov.vn